Menu

Disclaimer

Het Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid (CVG) heeft niet de bedoeling om een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden, maar wil de feiten en kennis die op deze website gepresenteerd worden, beschikbaar stellen voor iedereen die zich bezighoudt met de verbetering van zijn of haar gezondheid.

De beschreven informatie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. U dient dan ook niet uw medicatie, therapie of artsenbezoeken te staken, zonder overleg met uw behandelend arts, therapeut of specialist.

De informatie, links of richtlijnen op deze site moeten door de gebruiker op de voor hem geschikte waarde worden geschat. Mogelijke benadeling van bepaalde mensen of organisaties is onbedoeld. Het CVG geeft geen enkele garantie – of deze nu zwart op wit staat of gesuggereerd wordt – met betrekking tot een product, apparaat of therapie.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Het CVG doet haar uiterste best de informatie op deze website actueel en juist te houden, maar kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie.

Het CVG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid

Jeroen Hoogakker


Copyright © CVG | Disclaimer