Pols- en tongdiagnose

Het polsbeeld

De energie van de meridianen wordt weergegeven in de polsader. De pols verandert door uitputting, overactiviteit, slijmvorming, oververhitting, koude, hitte, etcetera.

Wij zijn als acupuncturist getraind in het gebruiken van onze intuïtie en gevoelswaarneming om deze verschillen te kunnen voelen en daar conclusies aan te verbinden.

De tong

Hierbij wordt gekeken naar de kleur, zwelling, beslag, cracks (scheurtjes), tandindrukken en b.v. ook de vochtigheid verdeeld over de verschillende tonggebieden.

U kunt de veranderingen ook zelf in de spiegel waarnemen gedurende het vorderen van de behandeling.