Menu

Vegatest – In de praktijk bewezen (2/5)

Iedere therapeut doet het anders

Geen enkele therapeut is hetzelfde en zal bij een cliënt op hetzelfde meetresultaat of therapie uitkomen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Dat heeft ook te maken met het verschil in expertise van therapeuten. “Ik gebruik wel degelijk mijn intuïtie maar dat is juist gevoed met mijn jarenlange ervaring als therapeut. Als een therapeut gefocust is op acupunctuur, zal hij met de therapie hierop aansluiten. Als een therapeut daarentegen gefocust is op voeding en supplementen, zal hij het energiepeil van de cliënt langs die weg op peil gaan brengen.” Jeroen maakt ook wel gebruik van toegepaste kinesiologie ofwel spiertesten als aanvulling op de resultaten van de vegatest.

Het is belangrijk dat je een klik hebt met je therapeut. Want het is belangrijk dat je “mensen in je team krijgt” die jou helemaal begrijpen. Jeroen is bijvoorbeeld zelf hooggevoelig en om die reden heeft hij een extra klik met mensen die dat ook zijn.

Niet wetenschappelijk, maar in de praktijk wel bewezen

Juist met de vegatest maken we de toestand van de cliënt objectief en meetbaar. De vegatest is wel degelijk wetenschappelijk onderzocht maar het is wetenschappelijk niet te bewijzen. Dat komt omdat de meetmethode de cliënt beïnvloedt. En de energetische invloed van degene die meet, kun je ook niet uitsluiten. Eigenlijk is dat zelfs een onderdeel van de vegatest methode. Als je ervan uitgaat dat alles verandert als je er energie aan geeft, betekent het dat je nooit objectief kunt meten. Maar zo is ook het leven. Het is voortdurend in verandering.

In de quantumfysica is het inzicht dat een waarnemer verbonden is met degene die waargenomen wordt, al langer bekend. De reguliere wetenschap heeft zich niet aangepast aan dit moderne denkmodel. Bij het wetenschappelijk onderzoek naar medicijnen, heeft men bijvoorbeeld ontdekt dat placebo’s (medicijnen zonder werkzame stoffen) ook werken. Je kunt en mag dit effect niet uitsluiten.

Jeroen is van mening dat je als therapeut of arts min of meer verplicht bent om alles te gebruiken wat werkt. Ongeacht of dit wetenschappelijk is of niet.


Copyright © CVG | Disclaimer