Menu

Vegatest – Reguliere diagnoses en energiehuishouding (3/5)

Samenwerking met huisartsen en specialisten

Met de vegatest ontdek je vooral dysfuncties of storingen. Soms kan dat wel degelijk wijzen op een bepaalde aandoening of een diagnose die nog niet bekend is bij de cliënt, huisarts of specialist. “Zo heb ik iemand behandeld die naar later bleek een afwijking in de schedel/kaakstand te hebben. Dat had behoorlijke invloed op haar zenuw- en spierstelsel. Ik heb haar doorverwezen naar de tandarts/orthodontist om dit te corrigeren.”

Ook als Jeroen het vermoeden heb dat iemand bijvoorbeeld reuma heeft, verwijst hij iemand door naar de huisarts om dit verder te laten onderzoeken. Het komt regelmatig voor dat hij op deze manier (een voorstadium van) een bepaalde aandoening ontdekt. Zo heeft hij onlangs bij iemand met een hoge bloeddruk overleg gehad met de huisarts over mogelijke vervolgonderzoeken en de supplementen en therapie die hij bij deze cliënt voorgeschreven had.

Bij huisartsen is het gebruik van de vegatest vrij onbekend. De diagnose van een huisarts neemt Jeroen echter wel mee in de meting.

Vol of leeg

Mensen die “vol” zijn in hun energie, komen meestal niet bij het CVG. Onze cliënten hebben meestal een leegte in hun energie. Deze mensen zijn eerder koud dan warm, eerder traag dan snel. Als deze mensen een ontsteking ontwikkelen en van de huisarts antibiotica krijgen, neemt hun energiepeil nog verder af. Ze krijgen nog meer te maken met een tekort aan energie. “Dan zet ik nog meer in op het aanvullen van tekorten en op ontgiften”, zo licht Jeroen toe.

Iemand die een leegte heeft, heeft ook meer moeite met ontgiften. Daar heeft zo iemand geen energie voor. De mensen die wat betreft energie “vol” zijn, kunnen een antibioticakuur makkelijker hebben. Omdat ze genoeg energie hebben.


Copyright © CVG | Disclaimer